Verzekeringen

Performers Platform biedt een uniek verzekeringspakket

Performers Platform is een administratieve tussenpersoon tussen artiesten (verzekeringsnemer) en de Nationale Nederlanden (verzekeringsmaatschappij). Omdat Performers Platform een mantelcontract heeft kunnen afsluiten en de administratie en incasso doet voor de Nationale Nederlanden, zijn er extra kortingen mogelijk. Performers Platform ontvangt géén provisie voor het afsluiten van deze verzekeringen, maar brengt alles in mindering van de premie zodat voor artiesten de beste voorwaarden met de laagst mogelijke premies behaald kunnen worden. Het resultaat is een zeer marktconform en concurrerend verzekeringsproduct.

Boekingsverzekering

Een unieke en doorlopende verzekering die het mogelijk maakt om jezelf te verzekeren tegen het wegvallen van inkomsten door het niet kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen. Dekking bij annulering door plotselinge ziekte (incl. stemproblemen) of ongeval van verzekerde, inclusief dekking voor annulering op de dag van overlijden en begrafenis/crematie van een familielid (1e en 2e graad).
Tevens is er een dekking indien een compagnon (van verzekerde) verhinderd is als gevolg van een gedekte gebeurtenis (ook al heeft deze compagnon zich niet zelf verzekerd).
Voor meer specificaties en polisvoorwaarden klik hier.

Cascoverzekering

Een doorlopende verzekering die het mogelijk maakt om alles wat nodig is voor een optreden in één keer te verzekeren, zoals muziekinstrumenten, licht- en geluidsapparatuur, decors, podiumkleding en rekwisieten. Uniek is dat ook geleende en gehuurde materialen en objecten meeverzekerd zijn. Dekkingsgebied Benelux en Duitsland inclusief verblijf op eigen adres.
Voor meer specificaties en polisvoorwaarden klik hier.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u zelfstandig onderneemt, kan uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Als uw klant of opdrachtgever schade toerekent aan een tekortkoming, vergissing, nalatigheid of onzorgvuldigheid van uw kant dan kan dat zeer vervelende gevolgen hebben. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen en schade aan zaken.
De verzekering dekt geen schade waar geen personen- en/of zaakschade aan is voorafgegaan. De financiële consequenties van aansprakelijkheid kunt u afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zakelijke risico’s worden niet gedekt door uw particuliere WA-verzekering.
Voor meer specificaties en polisvoorwaarden klik hier.

Bovenstaande verzekeringen zijn door Nationale Nederlanden speciaal voor artiesten en muzikanten ontwikkeld. Mede door bemiddeling van het PZO-ZZP (Platform Zelfstandig Ondernemers) en ondersteuning van de Stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC) is het bouwen van dit verzekeringspakket mogelijk gemaakt.