Persberichten

persbericht artiest

Wat is een persbericht?

Een persbericht is een schriftelijke mededeling van een bedrijf, instelling of persoon áán de media, primair bedoeld voor journalisten. De uitgever van een persbericht probeert daarmee doorgaans aandacht te krijgen voor een concreet nieuwsfeit of een bepaald standpunt. Omdat persberichten via internet tegenwoordig vaak voor iedereen beschikbaar zijn, worden ze in toenemende mate ook gelezen door andere belangstellenden, ook wel aangeduid als ‘nieuwsconsumenten’.

Persberichten zijn per definitie subjectief en moeten met gezond wantrouwen worden bekeken. De uitgever van een persbericht heeft immers belang bij het in een persbericht geuite nieuwsfeit of standpunt. Persberichten zijn bedoeld voor journalisten om er middels hoor en wederhoor, check en double check, betrouwbare verhalen van te maken, en moeten dus niet worden verward met redactionele artikelen of nieuwsberichten.

Dat een persbericht nieuws moet bevatten ligt voor de hand maar helaas worden er veel persberichten uitgegeven die niet aan dit criterium voldoen. Wie een persbericht uitgeeft zonder nieuws bewijst zichzelf een slechte dienst: een volgende keer zal een bericht van dezelfde afzender sneller naar de prullenmand worden verwezen, ook wanneer het bericht dan wel nieuwswaardig is.

Een persbericht moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:

  • Een persbericht moet nieuws bevatten en ook zonder kop en onderkop begrijpelijk zijn. Alle informatie uit kop en onderkop moet dus in het bericht zelf terugkomen.
  • Het nieuws moet in de eerste alinea staan, liefst in de eerste zin.
  • De vragen Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? (en eventueel Hoe?) moeten in een persbericht worden beantwoord. Let op toon en stijl van uw bericht: een persbericht is geen advertentie. Gebruik geen ‘u’ of ‘wij’ in een persbericht maar stel het in de derde persoon en vermijd woorden als ‘uniek’ en andere superlatieven.
  • Een persbericht moet oprolbaar zijn. Dat wil zeggen dat alle belangrijke informatie in het begin kernachtig aan de orde moet komen. Journalisten zijn gewend oprolbare berichten te lezen en lezen dus niet verder dan tot waar het bericht hen boeit. Er is geen reden om aan te nemen dat andere belangstellenden daar een verschillende mening over hebben. Wanneer delen tekst uit uw persbericht zo kunnen worden overgenomen, dus zonder dat de tekst herschreven moet worden, vergroot dat de kans op media-aandacht.
  • Het kan zinvol zijn uw persbericht af te sluiten met een kopje ‘Over uw organisatie’. In die alinea geeft u in het kort achtergrondinformatie over de afzender van het persbericht.
  • Contactgegevens die niet voor publicatie bedoeld zijn vermeldt u het best onder een ‘Noot voor de redactie’.

Hoe verspreid ik mijn persbericht?

In de praktijk worden persberichten gevonden via e-mail, websites, zoekmachines, social media, toevallige treffers of een combinatie daarvan. Het is voor persvoorlichters dan ook belangrijk op al die gebieden actief te zijn. Tegelijkertijd wordt het door het toenemende aanbod van nieuws steeds moeilijker om op te vallen: journalisten worden doodgegooid met informatie en hebben daarom behoefte aan kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Zomaar in het wilde weg gaan e-mailen is beslist geen goed idee. U loopt het risico als spammer te worden aangemerkt. Of een persbericht relevant is voor bepaalde journalisten hangt vooral af van de inhoud van het bericht maar ook de afzender kan een factor van belang zijn. In een tijdperk waar het -ook als het om nieuws gaat- steeds moeilijker wordt om nep van echt te onderscheiden is het bovendien belangrijk uw distibutiekanalen zorgvuldig te kiezen. Gratis gerobotiseerde ‘persberichtendistributeurs’ schieten berichten doorgaans de wereld in zonder controle op authenticiteit en worden daarom door journalisten nauwelijks geraadpleegd.

Persbericht schrijven uitbesteden

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u het schrijven van een persbericht wilt uitbesteden: tijdgebrek, geen inspiratie of te weinig ervaring. Misschien wilt u gewoon dat iemand met een frisse blik kijkt naar hetgeen u met uw bericht naar buiten wilt brengen.

Wanneer u twijfelt aan de kwaliteit van uw eigen pennenvrucht is het waarschijnlijk verstandig om het schrijven of redigeren uit te besteden aan een professional. De kwaliteit van uw persberichten is mede van invloed op de reputatie van uw bedrijf of organisatie en het is dan ook belangrijk om een goede indruk achter te laten.

TIP: Wie zijn persbericht verstuurt via Persberichten.nl laat zich een hoop werk uit handen nemen en profiteert bovendien van een in ruim vijftien jaar opgedane betrouwbare reputatie. Persberichten.nl beoordeelt en selecteert persberichten op inhoud en verzorgt redactie en gerichte distributie via e-mail, website, zoekmachines, social media en rss/xml, eventueel aangevuld met distributie via internationale persbureaus. Daarbij levert Persberichten.nl indien nodig nuttige feedback voordat uw persbericht wordt verspreid.