Vakgroepen

*** Amsterdamse Artiesten Club     www.amsterdamseartiestenclub.nl

In 1994 heeft Henk Wolleswinkel het idee opgevat om  1x per maand met een aantal collega-artiesten een muzikale avond te organiseren om te musiceren, te praten over muziek en een optreden te verzorgen om nieuwe nummers uit te proberen voor publiek. Vanaf het eerste moment was het een groot succes. De avonden zijn uitgegroeid tot fantastische muziekavonden. Zij nodigen eenieder uit om van de sfeer te komen proeven. Iedere eerste maandag van de maand (behalve juli en augustus). Op hun clubavonden kunt u genieten van een avond vol zangers, zangeressen en een live band.

Voorzitter : Henk Wolleswinkel henk@amsterdamseartiestenclub.nl

 

***  En Profil     www.enprofil.nl

EN PROFIL is een vereniging van professionele portret-artiesten: karikaturisten, realisten en silhouetknippers. EN PROFIL is een zeer toegankelijk netwerk van individuele artiesten. U kunt rechtstreeks en gratis contact leggen met de portret-artiest van uw keuze. Dus géén bemiddelingskosten.

 


***  Rotterdamse Artiesten Club
   www.rotterdamseartiestenclub.nl
De Rotterdamse Artiesten Club werd een kwart eeuw geleden opgericht door een groepje muzikanten dat veel in het zogenoemde schnabbelcircuit optrad. De artiesten troffen elkaar steeds vaker op begrafenissen en besloten daarom 30 jaar geleden een club op te richten zodat ze elkaar ook in vrolijke omstandigheden konden ontmoeten. Ze komen nog steeds iedere maandagmiddag bij elkaar om te praten, drinken en muziek te maken.

Voorzitter : Paul Morak paul@morak.nl

 


***  Act
   www.acteursbelangen.nl

ACT behartigt de belangen van alle ‘professionele’ acteurs van Nederland. Verder kunnen de acteurs op hun site een eigen profiel aanmaken.
Adres
Keizersgracht 676
1017 ET Amsterdam
Contact info@acteursbelangen.nl

 

*** Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs    www.nvvt.nl

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT) is een vereniging ván en vóór professionele trainingsacteurs. Voor ons betekent dat vooral: voortdurend bezig zijn met verdere professionalisering van het vak en handelen volgens de NVvT-Gedragscode. We bieden onze leden een ruim podium voor de uitwisseling van kennis en expertise, via onze website of tijdens de vele activiteiten en workshops die we organiseren. Als NVvT-lid ben je ook aangesloten bij PZO-ZZP (vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers, lees hier meer). Via die weg kun je gebruikmaken van hun volledige dienstenaanbod, waaronder juridisch, financieel en fiscaal advies, inkoopcollectieven en netwerkbijeenkomsten.

Voorzitter : Harry Muller voorzitter@nvvt.nl

 

***  Nederlandse Magische Unie NMU   www.denmu.nl

De Nederlandse Magische Unie: sinds 1951 erkend podium voor de goochelkunst. De Stichting Nederlandse Magische Unie, de NMU, is een overkoepelende organisatie van Nederlandse Goochelverenigingen. De Stichting NMU is de autoriteit in Nederland op het gebied van de goochelkunst. Het doel van de stichting is het onderhouden van de contacten tussen goochelaars onderling en het stimuleren van kwaliteitsverbetering.

Contact : Hr. C. Ros secretaris@denmu.nl

 

*** Organisatie van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen  www.vnco.info

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen is de brancheorganisatie die de belangen van Nederlandse circussen behartigt. Ze bestaat sinds 20 oktober 1995. Nederlandse circusondernemingen die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden. De VNCO is gesprekspartner bij de plaatselijke en landelijke overheid en tal van andere organisaties met betrekking tot regelgeving, veiligheid, educatie en circusdieren. De VNCO heeft in 2002 mede het initiatief genomen tot de oprichting van de European Circus Association, de Europese circusbrancheorganisatie. De VNCO onderschrijft de intentie van de European Circus Association om te komen tot Europese regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen. Sinds 2014 is er een krachtenbundeling tussen de VNCO en BOVAK (brancheorganisatie voor de kermiswereld).

Secretariaat : Adri Lammers info@vnco.info

 

*** Stichting Circus Cultuur  www.circuscultuurnederland.nl

De Stichting is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, De Club van Circusvrienden Nederland en de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen.
De doelstelling van de Stichting Circus Cultuur luidt:
a) Het bevorderen en in stand houden van de Circuscultuur.
b) Het vormen en in stand houden van een samenwerkingsverband ter promotie van het circus. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Voor deelname aan het samenwerkingsverband worden uitgenodigd organisaties en personen die de doelstellingen van de stichting onderschrijven.

 

*** NVP-UNIMA Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel  www.poppenspelers.nl

De wereld van het poppenspel bestaat uit theatermakers, die in hun voorstellingen gebruik maken van poppen en objecten. Poppen- en objecttheater zijn theatervormen met vele gezichten: handpoppen, marionetten, schimmen of objecten. Alles waarbij dode voorwerpen zo goed worden bewogen, dat ze tot leven komen. De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel is een landelijke organisatie die het poppenspel onder de aandacht brengt. De NVP is ook het UNIMA-centrum voor Nederland. De UNIMA is de internationale organisatie van poppenspelers. Poppenspelers en liefhebbers van het poppenspel kunnen lid worden van de vereniging. NVP-UNIMA wil spelers, programmeurs en toeschouwers enthousiast maken voor het poppen-, figuren- en objecttheater. De vereniging doet dat door het organiseren van bijeenkomsten, voorstellingen, festivals en opleidingen. De NVP-UNIMA geeft een tijdschrift uit: Wereld van het Poppenspel (WP) met artikelen over het poppentheater, recensies van voorstellingen en nieuws uit de nationale en internationale poppentheaterwereld.

Voorzitter : Alexander Bauwens fatsnerran@hetnet.nl

 

*** Twister (ballonvouwers)   www.twisterballoons.nl

Al meer dan 15 jaar DE vereniging voor ballonvouwers.

Kleinschalige bijeenkomsten met goede instructeurs en uitgebreide hands on mogelijkheden. Van alle bijeenkomsten wordt een registratie op DVD gemaakt. Inmiddels is er een uitgebreid archief DVD’s van vele bekende twisters opgebouwd.

Voorzitter : Guido Claassen twisterballoons@chello.nl