Brancheorganisaties

Het Artiesten Belangen Centrum ABC is een stichting voor onafhankelijke artiesten en muzikanten. Het doel van het Artiesten Belangen Centrum ABC is het verder professionaliseren van de entertainmentbranche zodat onafhankelijke artiesten, muzikanten & performers het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen.
Zie voor meer info op website artiestenbelangen.nl

 

Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals VNPF behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festivals.
Meer info zie www.vnpf.nl

 

Academie voor Cultuurmanagement wil bijdragen aan een sterke culturele sector die zich blijft ontwikkelen. Zij geloven dat ‘een leven lang leren’ makkelijker gaat als leren leuk is. Daarom zorgen ze voor een inspirerende setting, een format met een feestelijk tintje en een mooie vormgeving. De onderwerpen bieden ze op verschillende niveaus aan: van medewerker tot Raad van Toezicht. Op twee manieren gaan ze de markt op, namelijk met een aanbod: op open inschrijving en incompany.
Meer info op academievoorcultuurmanagement.nl

 

Music Managers Forum (MMF) wil enerzijds voorzien in de behoefte van artiestenmanagers en ‘self-managed’ artiesten om te leren van ervaringen en expertise van collega-managers. Anderzijds is het bedoeld om een platform te creëren waar problemen en zorggebieden binnen de muziekindustrie kunnen worden besproken, zoals zaken rond rechtenorganisaties, contractvormen, BTW-vraagstukken, internationalisering en subsidies.
Meer info zie mmfnl.com

 

World Music Forum NL (WMF NL) heeft als doel de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord. Daarbij gaat het zowel om de in/vanuit Nederland gemaakte als om de in Nederland gespeelde en gedistribueerde wereldmuziek in al zijn facetten. WMF NL wil de wereldmuzieksector blijven versterken als vrijplaats voor lokale en grensoverschrijdende activiteiten, vanuit de wereldmuziek naar andere muzikale genres, naar andere disciplines zoals dans en theater, en in geografisch opzicht.
Meer info zie worldmusicforum.nl

 

Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Zowel organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen deze brancheorganisatie. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen. De leden kunnen naar workshops gaan, die op de evenementenpraktijk zijn toegespitst. Er zijn ook vele andere momenten om elkaar te treffen. Bestuur, secretariaat en kenniscentrum staan klaar om het belang van het maken van goede en veilige evenementen aan te geven en ook andere professionals in de evenementenindustrie te helpen.
Meer info zie vvem.nl

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.
Meer info zie vpt.nl

 

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.
Meer info op cultuur-ondernemen.nl

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering.
Meer info zie napk.nl

 

BAM! staat voor Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten en is opgericht voor en door songwriters/artiesten die zelf ook op het podium staan en daarbij overwegend hun eigen muziek uitvoeren.
Meer info op bambambam.nl

 

 

Federatie van Nederlandse Jazz Festivals (FNJF)

Vereniging Improvisatie Podia (VIP).