Handleiding Artiestenregeling

muziek artiesten
Handleiding Artiestenregeling (voor organisatoren)

BIJZONDERE BELASTINGREGELS

De Artiestenregeling (AR) is een bijzondere bepaling in de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Normaal worden loonbelasting en premies (samen: loonheffingen (LH)) geheven van werknemers of van periodieke uitkeringen, maar met de AR vallen ook artiesten onder de LH, zowel binnenlandse als buitenlandse. Maar daarop bestaan vervolgens diverse uitzonderingen.
Deze Handleiding is geschreven omdat de organisator van het optreden van artiesten verantwoorde-lijk is voor de afdracht van de LH, waardoor vooral hij goed moet weten hoe de AR werkt.

Klik hier om het hele document te downloaden Handleiding artiestenregeling 2018

september 2018, All Arts Belastingadviseurs