Kleine Ondernemers Regeling

financiën artiesten
De kleineondernemersregeling (kor)

Wat houdt deze regeling precies in?

Betaal je niet zo veel btw per jaar? Of doe je vooral werk waarvoor je helemaal geen btw hoeft af te dragen? Met de kleineondernemersregeling (kor) kun je je verschuldigde btw nog verder verlagen. Of nog mooier, je krijgt alleen maar geld terug. Hoe werkt die regeling nu precies?

De omzetbelasting of btw is een verplichting die nu eenmaal bij het ondernemen hoort. Elke maand of elk kwartaal stuur jij de belastingdienst een overzicht door van wat je aan btw betaald hebt gekregen en wat je zelf hebt uitgegeven. Is dat bedrag onder de streep over het hele jaar minder dan 1.883 euro, dan kun je aanspraak maken op de kleineondernemersregeling. Daarvoor moet je wel aan een aantal regels voldoen.

Kleine ondernemers

Allereerst moet je, zoals de naam al suggereert, een kleine ondernemer zijn. Je moet een zzp’er zijn met een eenmanszaak of zijn aangesloten bij een vennootschap onder firma (vof), maatschap of soortgelijk samenwerkingsverband. Daarnaast moet je voldoen aan al je administratieve plichten. Je moet dus keurig je facturen, uitgaven, bonnetjes, uren en kilometers bijhouden. Ook moet je als ondernemer gevestigd zijn in Nederland of alleen maar in Nederland diensten of goederen leveren.

Minder dan 1.883 euro

Verder is dus vooral het bedrag dat je aan btw moet betalen in een jaar bepalend voor of je wel of niet onder de regeling valt. Zoals gezegd val je buiten de boot als je meer btw betaalt dan 1.883 euro per jaar. Dit is overigens dus wel na de aftrek van de voorbelasting, die je in je btw-aangifte hebt gedaan. Zit je met je btw tussen de 1.346 en 1.883 euro, dan mag je daar met de regeling een stuk op verminderen. De belastingdienst berekent die vermindering door je btw-bedrag af te trekken van de 1.883 euro en dat keer 2,5 te vermenigvuldigen. Dat bedrag mag je dus in mindering brengen. Betaal je per jaar nog minder dan 1.346 euro dan hoef je helemaal geen btw te betalen en kan het zijn dat je met de voorbelasting zelfs alleen maar geld terug krijgt. Dit zal het geval zijn voor veel zzp’ers die niet-btw plichtige werkzaamheden doen. Denk aan journalisten, kunstenaars, begrafenisondernemers of zzp’ers in de zorg.

Vermindering van belasting

Een voorbeeld maakt het misschien wat duidelijker. Stel dat een zelfstandig artiest een jaaromzet boekte van 40.000 euro. Daarover heeft hij 21 procent btw in rekening gebracht, wat neerkomt op 8.400 euro. Hij heeft in de loop van het jaar een nieuwe computer aangeschaft en allerlei andere zaken, waarover hij in totaal 6.700 euro btw heeft betaald. Na aftrek blijft er dan een jaarbedrag over van 1.700 euro dat hij als omzetbelasting moet betalen aan de belastingdienst. Met de kleineondernemersregeling kan hij dus dit bedrag verminderen met 457,50 euro (1.883-1.700 keer 2,5). Had de artiest nu nog meer kosten gemaakt en het btw-bedrag na aftrek van de voorbelasting zou bijvoorbeeld 1.200 euro zijn geweest, dan had hij helemaal geen btw hoeven te betalen.

Er zitten dus voordelen aan een kleine ondernemer zijn. Verwacht je dat je dit jaar niet meer hoeft te betalen aan btw dan 1.883 euro? Dan kun je bij de belastingdienst een verzoek indienen om maar één keer in het jaar aangifte te doen. Dat scheelt weer een verplichting elk kwartaal of elke maand, en wat blauwe enveloppen op de deurmat. Weet je zeker, bijvoorbeeld op basis van voorgaande jaren, dat je minder hoeft te gaan betalen dan 1.346 euro, dan kun je zelfs een volledige ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw bij de belastingdienst aanvragen. Daarmee hoef je dus helemaal geen btw-aangiftes meer te doen. Wel ben je verplicht je facturen en andere administratie ter controle goed te bewaren.

Een nadeel van die ontheffing is overigens wel weer dat je geen btw meer mag heffen over geleverde producten of diensten. Ook kun je wellicht geen beroep meer doen op verrekening van voorbelasting, het btw-deel van je aankopen dat je kunt terugkrijgen. Als het verschuldigde btw-bedrag namelijk kleiner is dan de voorbelasting, betekent dit een negatief saldo en dan mag er volgens de belastingdienst geen beroep gedaan worden op terugvordering.

Situatie per sept.2017